Gwarancje


Gwarancje i reklamacje produktów


 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym można złożyć poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.


Gwarancja


Firma Autobrat udziela gwarancji na uszkodzenia będące skutkiem wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja co do zasady obejmuje bezpłatne usuwanie usterek bądź wymianę produktu na nowy.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, klient powinien dostarczyć wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT, wyciąg z konta bankowego itp.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części, do których należą m.in.: wiertła, tarcze, świece, żarówki, pasy klinowe, filtry, dysze, łożyska, pierścienie tłoka, elementy układu tnącego, noże, frezy itd.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne).

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego.


Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

 

Firma Autobrat oferuje możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni od momentu jego zakupu. Dotyczy to zarówno produktów nabytych w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym.

Zwrot produktu jest możliwy tylko i wyłącznie pod warunkiem, że produkt jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania oraz pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Wraz ze zwracanym produktem należy przedstawić dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Dokonując zwrotu produktu w sklepie stacjonarnym, kupujący otrzymuje z powrotem zapłaconą kwotę od razu po uznaniu zwrotu przez personel sklepu. Co do zasady zwrot ceny produktu odbywa się w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność podczas zakupu. Jeżeli produkt został kupiony w sklepie internetowym i nie jest zwracany w sklepie stacjonarnym, zwrot ceny produktu odbywa się zawsze w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność podczas zakupu.

Szczegółe warunki znajudją się w Regulaminie.

 

Reklamacje

 

Kupujący może reklamować wadliwy produkt w każdym jednym sklepie stacjonarnym, a reklamacje produktów nabytych w sklepie internetowym mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zwrotu i reklamacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje z tytułu rękojmi są rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.